Hopp til innhold

Åpenhetsloven

I OBOS Block Watne er vi opptatt av åpenhet og ansvarlighet. Vi jobber seriøst med åpenhetsloven for å sikre at våre aktiviteter er gjennomsiktige og etterprøvbare.

Som et kjent og veletablert selskap innen byggebransjen, har OBOS Block Watne alltid hatt et sterkt engasjement for åpenhet og ansvarlighet. Vi tror på åpenhetslovens grunnleggende prinsipp om å gi allmennheten tilgang til informasjon om anskaffelser av produkter og tjenester. Gjennom å være åpne og transparente ønsker vi å opprettholde tilliten til våre kunder, partnere og samfunnet som helhet.

Ved å jobbe seriøst med åpenhetsloven sikrer vi at våre aktiviteter er gjennomsiktige og etterprøvbare, og vi offentliggjør relevante data og informasjon om våre leverandørkjeder i en årlig rapport, som fra og med 2023 publiseres her på hjemmesiden vår, i slutten av juni.

Se og last ned årlig rapport

Vårt engasjement for åpenhet kommer også til uttrykk gjennom samarbeid med ulike interessegrupper, myndigheter og tilsynsorganer. Vi arbeider aktivt for å dele kunnskap, erfaringer og beste praksis for å fremme bransjens standarder og bidra til bærekraftig utvikling.

På denne nettsiden vil du finne informasjon om selskapet, arbeidet med aktsomhetsvurderingene og åpenhetsloven, våre resultater og vårt engasjement.

Vi setter stor pris på din interesse for OBOS Block Watne. Sammen kan vi bygge en bedre og mer transparent fremtid.

Ta gjerne kontakt med oss på obw.apenhetsloven@obos.no dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon.

Last ned rapport