Hopp til innhold
Illustrasjon av henger på et tastatur

Slik behandler vi dine personopplysninger

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket. Her finner du OBOS Block Watnes generelle regler om behandling av personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel fødselsnummer, adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kjøp av våre boliger.

Innsamling av personopplysninger

For å kunne innfri våre forpliktelser overfor deg som kunde trenger Block Watne informasjon om deg.

Block Watne samler inn informasjon til:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av et boligkjøp
  • Markedsføring og kundeoppfølging

Vi innhenter som regel opplysningene direkte fra deg som kunde. Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel offentlige eller private institusjoner.

Opplysninger om atferdsmønstre er å regne som personopplysninger, og dette registrerer vi ved besøk på våre hjemmesider. Adferdsmønster er for eksempel sidene du besøker, lenkene du klikker og på og det du skriver i skjemafelter.

Du vil bli informert dersom vi innhenter opplysninger om deg, med mindre:

  • innsamlingen er lovbestemt
  • varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig
  • det er på det rene at du allerede kjenner til de opplysningene varselet skal inneholde

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes til oss med e-post ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor at du aldri sender sensitive opplysninger som e-post. Verken til oss, eller til andre.

Ditt samtykke

Grunnlaget for OBOS Block Watne behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke. Samtykket skal være uttrykkelig, frivillig og informert slik at formålet med bruk av opplysningene er klart.

Utlevering av personopplysninger

Internt i konsernet

OBOS Block Watne har taushetsplikt om kundeopplysninger. OBOS Block Watne har et sentralt kunderegister i OBOS Block Watne, men ikke med OBOS. Det er kun nøytrale personopplysninger (kontaktopplysninger og om boligkjøp) som kan utleveres til andre selskaper i konsernet for administrasjon, analyser og kundepleie, herunder markedsføring uten samtykke fra kunden.

Utlevering av personopplysninger uten ditt samtykke

I noen tilfeller krever loven at vi utleverer opplysninger til andre, blant annet offentlige myndigheter eller ektefelle. I slike tilfeller vil opplysninger om deg kunne bli utlevert uten ditt samtykke.

Lagring av personopplysninger

Opplysningene vi har om deg lagres blant annet i vårt kunderegister og i ulike saksbehandlingssystemer. Dette gjøres for å kunne gi deg god informasjon, for å ha en historie på ditt kundeforhold hos oss og for å kunne gi deg svar på eventuelle spørsmål du måtte ha i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det vil i praksis si så lenge avtaleforholdet eksisterer.

Selv om du selger boligen din, vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, lagre opplysningene frem til foreldelsesfristen for boligkjøpet er utløpt.

Vi benytter Google Analytics for analyse og statistikk. Vi anonymiserer personopplysninger som skal benyttes til analyse og statistikk.

Dine rettigheter

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om de opplysningene om deg vi behandler, hvor informasjonen er hentet fra og hvordan vi behandler dem. 

OBOS Block Watne sin informasjonsplikt

Du skal informeres når vi samler inn personopplysninger om deg. Vår informasjonsplikt gjelder selv om du har samtykket til innsamling.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige. Du kan kreve å få rettet opp opplysninger om deg dersom opplysningene er mangelfulle eller unødvendige.

OBOS Block Watne vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle det formålet vi innhentet opplysningene for. Dette innebærer at så lenge avtaleforholdet eksisterer vil opplysningene være registrert.

Dersom boligen selges, vil OBOS Block Watne på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, lagre opplysningene frem til foreldelsesfristen for boligkjøpet utløper

Opplysningene kan likevel behandles til annet formål så fremt det foreligger selvstendig lovgrunnlag. Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare lenger vil ikke bli slettet etter ovennevnte frister.

Behandlingsansvarlig i OBOS Block Watne

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingssansvarlig er ansvarlig for at tiltak for å oppfylle personvernregler inklusive at krav til internkontroll og informasjonssikkerhet er etablert.

Behandlingsansvarlig i OBOS Block Watne – Rollen som behandlingsansvarlig er delegert fra Administrerende direktør til Salgs- og markedssjef

Databehandler er den underleverandør som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, for eksempel våre underleverandører av IKT tjenester.