Hopp til innhold
Hustypen Brekkestø - enebolig fra OBOS Block Watne

Historien vår

Se etter erfaring og utholdenhet når du leter etter den som skal bygge din bolig. Se etter noen som er villig til å utvikle seg i takt med samfunnet og teknologien for øvrig – og som er villig til å ta med seg fortiden inn i framtiden. Se etter en historie som kommer deg til gode.

Fra sagbruk til boligbygging

OBOS Block Watne har sine røtter mer enn 100 år tilbake, med en forhistorie som sagbruk og trelasthandel i Sandnes. I 1926 tok Gabriel Block Watne over firmaet, og ga det navnet det har i dag, men det var ikke før sønnen Gunnar Block Watne tok over på 50-tallet at boligbygging ble hovednæringen.

Inspirert av amerikanske byggemetoder hyrte han inn byggmestre, elektrikere, rørleggere og andre fagfolk og tilbød folk pakkeløsningen ”å bo”. Prisen var langt rimeligere enn for vanlig bygde hus. Den første huskatalogen ”Nå har De råd til å bygge” kom i 1959 og inneholdt fire typehus.

Suksessen kom raskt, og gjennom en kontinuerlig satsning på produktutvikling gjennom bruk av teknologi klarte OBOS Block Watne også å holde seg i front.

”Nye maskiner ble tatt i bruk, maskiner med større nøyaktighet og større kapasitet. Block Watnes vilje til produktutvikling og teknologisk nysatsing gir bedriftene i årene som følger status som teknologisk ”frontløper”, med et solid forsprang på resten av bransjen." (Bjørn M. Stangeland; Tilbakeblikk og erindringer – en historie om Block Watne og ferdighusindustrien)

Block Watne boliger fra 1960 og fremover

Bilde av Block 128 bygget 1960
Her vises "Block 128" fra 1960
Bilde av Block 18 bygget i Sandnes 1978
"Block 18" bygget i Sandnes 1978
Bilde av Block 99 - populært 70 og 80-tallet
"Block 99" - storselger på 1970- og 80-tallet.
Bilde av Lykkebo 3 - populært 90-tallet
Lykkebo - Norges mest populære hustype på 1990- og 2000-tallet
Bilde av Lykkebo 2 - populært 80-90-tallet
"Block 33" - Norges mest solgte hustype finnes i flere varianter
Bilde fra Grasholmen i Stavanger
Grasholmen i Stavanger - bygget på 1990-tallet
Bilde fra Kniveåsen utenfor Drammen
Fra Kniveåsen utenfor Drammen - felt bygget på 2000-tallet.
1 av 7

Og kulturen ligger fremdeles til grunn 

Å være i front krever vilje til endring, og mye har endret seg. Nye eiere har kommet til, organisasjonen er omstrukturert og modernisert. Boligbyggingen er dreid mer mot større prosjekter med leiligheter og rekkehus, og oppgavene på byggeplassen er fordelt på spesialiserte byggelag. Nye arbeidsmetoder er innført, nytt verktøy og stadig ny teknologi tas i bruk. Men alt er skjedd for at vi skal kunne tilby boliger til deg som ikke bare er moderne i dag, men som også vil holde seg når historien fortsetter.

Bilder fra moderne boligprosjekter

Illustrasjon, oversiktsbilde
Eneboliger på Nedeneskollen utenfor Arendal
Eksteriør hus 11 Emblemsvågen
Eneboliger i Emblemsvågen ved Ålesund
Illustrasjon av lekeplass under hus B
Fra Hallsethagen i Klæbu
Illustrasjon av tun på kveldstid
Fra Lysløypa utenfor Ski
Oversiktsillustrasjon av Kvileitet
Fra Kvileitet på Nærbø
Illustrasjon av fasade, inngang og lekeplass i Grasveien
Fra Øygarden i Sandnes
1 av 6

Norske boliger gjennom tidene

På de Sandvigske samlinger på Lillehammer, som presenterer boliger som er tidstypiske fra 1900-tallet og frem til i dag, er OBOS Block Watne representert med to boliger, en fra 1970-tallet, og en fra 1990-tallet.

Bilde av Block 18 bygget i Sandnes 1978
Et tilsvarende hus finnes på de Sandvigske samlinger på Maihaugen