Hopp til innhold

Vi er klimanøytrale innen kontordrift

Vi ønsker å bli en bærekraftig bedrift på alle plan. Derfor gjennomførte vi vårt mål om å være klimanøytrale innen kontordrift i løpet av 2021.

Som en del av OBOS Block Watnes strategi om å bli en bærekraftig bedrift på alle nivåer, er det viktig at vår egen kontordrift er klimanøytral. Det innebærer at vi jobber aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser i alle OBOS Block Watne-bygg, og i stedet iverksetter bærekraftige løsninger. 

Kildesortering og reduksjon av matavfall

På vårt hovedkontor har vi et sterkt internt fokus på kildesortering. I tillegg ønsker vi å ta del i kampen mot matsvinn ved å redusere vårt eget matavfall. Dette gjør vi blant annet ved å legge til rette for at ansatte kan kjøpe overskuddsmat. I tillegg har vi et fokus på å kontinuerlig redusere vannforbruket.

Alle byggeplasser fokuserer også på kildesortering med god skilting av kontainere.

Opprinnelsesgarantier og fornybar energi

Strømforbruket ved vårt hovedkontor på Hammersborg Torg 3 dekkes gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. Dette vil vi fortsette med også for andre arealer benyttet av OBOS Block Watne. Kjøp av klimakvoter for OBOS Block Watnes drift er gjennomført i 2021.

Gode alternativer til bil

Vi ønsker å tilrettelegge for bærekraftige transportmuligheter for våre ansatte. Derfor har vi elbiler til utlån, og vi installerer stadig flere ladestasjoner for elbiler ved våre kontorer. Vi har også fjernet en del parkeringsplassene for ansatte og oppmuntrer heller til bruk av elbil, sykkel og elsykkel eller kollektivtransport.

Illustrasjon av en elsykkel som lades på en OBOS-lader.

Veien videre

Det å være klimanøytral på kontordrift betyr at vi iverksetter bærekraftige løsninger i alt fra energiforbruk, kildesortering, matsvinn og transport. Vi jobber aktivt for å redusere energibruket og utslipp av klimagasser, samt å utvikle nye løsninger for en mer bærekraftig fremtid.