Soldiagram Åsen gård

Lurer du på hvordan solforholdene blir i boligen du drømmer om å kjøpe?

Her kan du få et inntrykk av solforholdene i Åsen gård – på ulike tidspunkt og årstider.