Hopp til innhold

Visjon og verdier

OBOS Block Watne er en del av OBOS-konsernet. OBOS er en organisasjon med en lang tradisjon og har stolte medarbeidere som trives.

Dette er vår visjon:

OBOS Block Watne bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.

Dette er våre verdier:

Verdiene våre er limet i konsernet – det som gjør OBOS Block Watne gjenkjennelige over tid, selv om tidene forandrer seg. Siden vi er en organisasjon i kontinuerlig læring, er SKOLE et godt kjennetegn på våre verdier:

Skikkelig

Våre medlemmer, kunder og ansatte skal kunne stole på at OBOS Block Watne kan holde det vi lover. Vi må ha evne, vilje, kompetanse og økonomi til å holde dette løftet.

Kvalitetsbevisst

OBOS Block Watne skal levere varer og tjenester av god kvalitet. Vi skal ha en bevisst holdning til kvalitet, slik at feil og mangler unngås. Dersom feil og mangler oppstår, skal de rettes raskt og effektivt.

Offensiv

Konkurransen er sterk innenfor alle områdene hvor OBOS Block Watne arbeider. Vi skal være markedsorienterte og tilpasse virksomheten vår til medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel.

Lønnsom

Det er bare gjennom overskudd på den årlige driften at Block Watne kan skaffe nok egenkapital til den virksomheten vi driver. Virksomheten må derfor drives effektivt og lønnsomt i alle ledd.

Engasjert

OBOS Block Watne setter pris på inspirerte medarbeidere med gode ideer. Vår suksess avhenger av at vi synes det er gøy å gjøre alt vi kan for at Block Watne skal gjøre det best mulig, og at vi er stolte av den bedriften vi jobber i.