Hopp til innhold

Viktigheten av HMS

Det er helt essensielt for oss at våre ansatte har en trygg og sikker arbeidsplass. Derfor tenker vi på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alle deler av våre boligprosjekter.

Som en av Norges ledende boligutviklere med om lag 1.000 nye ferdigstilte boliger årlig, er vi i OBOS Block Watne svært opptatte av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Dette gjelder alle deler i våre boligprosjekter, fra planlegging, prosjektering og utførelse av arbeid på byggeplassen.

Illustrasjon av en hjelm

En solid nedgang i skader

For å kartlegge det skadeforebyggende arbeidet deler vi skader inn i to kategorier. H1-skader forteller om antall skader med fravær, mens H2-skader er skader hvor medisinsk behandling er utført, uten fravær.

Det er ingen tvil om at det store fokuset på dette i OBOS Block Watne har gitt resultater. Vi oppnådde en H1-verdi på 1,55 i tredje kvartal i 2019, som er en solid nedgang fra H1-verdien vi hadde i samme periode i fjor, på 6,2.

– Denne H1-verdien viser at det vi gjør fungerer, og det er vi svært stolte av. Våre byggeplasser er mye tryggere enn de noen gang har vært tidligere, sier HMS-sjef i OBOS Block Watne.

En sterk sikkerhetskultur

I OBOS Block Watne har vi et særskilt fokus på å redusere sykefravær, frekvens av belastningsskader, samt ulykker og uønskede hendelser på byggeplassene. Derfor vektlegger vi opplæring, prosedyrer og tilrettelegging på arbeidsplassen, og legger til rette for alternativt arbeid i stedet for sykemelding der det er relevant.

I de siste årene har vi jobbet aktivt med å utvikle en sterk sikkerhetskultur. Dette innebærer blant annet et sterkt fokus på “De Kritiske Fem”:

  1. Arbeider i høyden
  2. Farlig energi
  3. Maskinsikkerhet
  4. Maskinsikring
  5. Hengende last

Fra 2015 har HMS-arbeidet vært høyt på dagsordenen, noe som har ført til en kraftig reduksjon i antall skader med fravær (H1). Grafen nedenfor viser utviklingen fra første kvartal i 2015 til tredje kvartal i 2019.

Trivsel på jobb og reduksjon av sykefravær

Hos OBOS Block Watne skal ansatte trives på jobb. Vi holder regelmessige medarbeidersamtaler, kurs og tilbyr gode muligheter for videreutdanning, som skal bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø og forutsetninger for personlig utvikling.

Det jobbes målrettet med forebygging og oppfølging av sykefravær. Verneombudene gjennomfører årlige vernerunder i alle avdelinger og følger tett opp i alle verneområder.

Eventuelle funn blir alltid fulgt opp i møtene i bedriftsutvalget (BU) og i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Gjennom et målrettet arbeid med forebygging og oppfølging skal sykefraværet holdes på et lavt nivå.

HMS er alltid første sak på agendaen

HMS er svært viktig for oss, og det skal gjennomsyre bedriften. HMS er alltid første sak på agendaen i ledermøter, interne samlinger og driftsmøter, og det er innført bonusreduksjon ved alvorlig avvik i sikkerhet på byggeplassen.

Vi gjør uanmeldte HMS-tilsyn av samtlige distriktskontor, og det blir holdt jevnlige møter med representanter fra både ansatte og ledelse. Her er det kun fokus på HMS; eventuelle uønskede hendelser evalueres, hendelser på byggeplassene som medfører skade med fravær rapporteres og ytterlige tiltak blir iverksatt.

Et godt sted for lærlinger

Vi i OBOS Block Watne legger til rette for at fremadstormende tømrere skal ha best mulig forutsetninger for et langt liv i yrket.

Det viktigste for oss er at lærlingene har det bra. De kommer inn i et system med gode rutiner, de tryggeste arbeidsforholdene og med de dyktigste menneskene i bransjen. Ved å få innsikt i byggeprosessen fra A til Å vil de gradvis bli kjent med hva vi holder på med, samtidig som at de selv får kjenne på hva de liker best.

De fremadstormende tømrerne blir tatt godt vare på. De får gode betingelser og behandles på lik linje med resten av tømrerne våre i henhold til HMS-kravene vi stiller oss selv.

Veien videre

Vi jobber kontinuerlig med HMS, og målet er null feil, null personskader og null avvik på kontrollene fra Arbeidstilsynet. I OBOS Block Watne skal alle ansatte føle seg trygge på at deres sikkerhet, trivsel og personlig utvikling blir ivaretatt hver eneste dag, hele året igjennom.