Hopp til innhold
Bilde av tømrer som går i stilaset rundt et nybygg

Byggeplassene våre skal bli avfallsfrie

OBOS Block Watne ønsker å utgjøre en forskjell. Vi jobber målrettet for at våre byggeplasser skal bli helt avfallsfrie i fremtiden.

Gjennom mange år har det blitt iverksatt en rekke tiltak i byggebransjen for å oppnå avfallsreduksjon. Likevel viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at avfallsmengden fortsetter å øke fra år til år.

OBOS Block Watne ønsker å utgjøre en forskjell på denne statistikken. Nå skal vi jobbe målrettet for at våre byggeplasser skal bli helt avfallsfrie i fremtiden. Dette utviklingsprosjektet er vedtatt av styret i OBOS Block Watne.

Avfallsfrie byggeplasser er for oss et viktig bærekraftig tiltak

Bakgrunnen for prosjektet er OBOS Block Watnes ambisjoner om å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vi er svært opptatt av å ta vårt grønne ansvar, og i den sammenheng jobber vi for tiden med en rekke tiltak for å bli mer bærekraftige og miljøvennlige.

Prosjektet avfallsfrie byggeplasser settes særlig i sammenheng med FNs bærekraftsmål nummer 12, «Ansvarlig forbruk og produksjon».

– Dette er et viktig prosjekt for oss. Vi stiller oss bak FNs bærekraftsmål, og vil med dette ta et stort steg i riktig retning for å redusere forbruk av ressurser, sier markedsdirektør i OBOS Block Watne, Bjørnar Tretterud.

Tretterud har ledet dette arbeidet sammen med teknisk sjef Sverre Kirkevold, i tett dialog med logistikk- og innkjøpsdirektør Åge Willy Bergerseter.

Bjørnar Tretterud, salgs- og markedssjef i OBOS Block Watne

Dette betyr «en avfallsfri byggeplass»

Det var en forundersøkelse gjort av designbyrået Halogen, på bestilling fra Innovasjon Norge og flere store kommuner, som har inspirert OBOS Block Watne til å starte dette prosjektet. Rapporten viser at det er store utfordringer knyttet til avfall i byggebransjen. Det er generelt for dårlig planlegging, mye skader på materialer og svinn i forbindelse med produksjon.

En avfallsfri byggeplass handler om å utvikle en produksjon som ikke genererer avfall, hverken på byggeplass eller ute hos produsent. I første omgang vil OBOS Block Watne starte med bindingsverk.

– Vi vil utvikle en produksjon for konstruksjonsvirke som gir null avfall både på byggeplass og hos produsentene våre. Trevirke er en viktig innsatsfaktor i alle våre bygg, og er et materiale vi forbruker opp mot 8 000 trailerlass av hvert eneste år. Dette utgjør en stor mengde avfall, og det skal vi gjøre noe med, sier Sverre Kirkevold, utviklingssjef i OBOS Block Watne.

For mange produsenter vil dette innebære utnyttelse av digitale hjelpemidler i produksjonen for å øke industrialiseringen. OBOS Block Watne forventer at alle tiltakene som iverksettes i prosjektet på sikt vil gi redusert ressursforbruk, reduserte kostnader og styrket konkurransekraft.

– Dette er et omfattende arbeid. Det er ingen tvil om at dette vil ta tid, men vi er sikre på at vi skal klare det. Vi tar fatt på jobben som ligger foran oss med stor entusiasme, for dette er en viktig sak for oss, sier Kirkevold.

Sverre Kirkevold, IT- og utviklingssjef OBOS Block Watne

Arbeidet videre

På laget har OBOS Block Watne John R. Moen (BAdigital). Moen har ledet initiativet avfallsfrie byggeplasser fra ide og fram til en nasjonal satsning i bransjen. Første skal vi sette i gang et forprosjekt, hvor vi har som mål å fremme en søknad til Innovasjon Norge basert på målsetningen om avfallsfrie byggeplasser og produksjon.

I den innledende fasen har OBOS Block Watne gjort følgende:

  • Forfatte en søknad til Innovasjon Norge om støtte til prosjektet.
  • Søke sammen med en byggherre, produsent og handelsnettet.
  • Videreutvikle vår BIM-modell, der vi tar inn en IT-leverandør som kan knytte vår BIM-modell til produksjon.
  • Jobbe etter Lean Startup-modellen og bygge videre på vår suksess med Digital X BO, et initiativ for en felles datastruktur og kommunikasjonsplattform for byggenæringen.

Oppstart for forprosjektet var september 2019, med avslutning i oktober 2019.

Avfallsfrie byggeplasser

  • Avfallsfrie byggeplasser ble først omtalt i en artikkel skrevet av John R. Moen i 2017.
  • Sandnes eiendomsselskap KF og Stavanger kommune var først ute og inviterte byggebransjen til dialog i 2018.
  • Avfallsfrie byggeplasser er i ettertid løftet til et nasjonalt initiativ der 11 byggherrer samlet stiller krav til avfallsfrie byggeplasser. Disse er Sandnes eiendomsselskap KF, Stavanger kommune, Statsbygg, Kristiansand kommune, Bergen kommune, Tromsø kommune, Trondheim kommune, Undervisningsbygg (Oslo kommune), Omsorgsbygg (Oslo kommune), Bærum kommune og Drammen eiendom KF.
  • Avfallsfrie byggeplasser begrenser seg i første omgang til nybygg og produksjon av materialer til nybygg.
  • Kravet om avfallsfrie byggeplasser ble gjort gjeldende fra 2022, eller så snart løsningene for dette er tilgjengelige i markedet. Dette omfatter i første omgang trevarer, gips, metaller og emballasje som papp, papir og plast.
  • Fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser er tilrettelagt av Nasjonalt program for leverandørutvikling og BAdigital v/John R. Moen.

 

Kilder: