Hopp til innhold

Slik jobber OBOS Block Watne for å bli best i bransjen

Kvalitet og miljø er viktig for oss, og vi setter stadig nye mål for å bli bedre. Her kan du lese mer om prosessene som bidrar til at vi utmerker oss som en utbygger med fokus på kvalitet og miljø.

OBOS Block Watne er genuint opptatt av kvalitet og miljø, og vi bruker årlig store ressurser på å forbedre våre prestasjoner innen disse områdene.

Det krever en helhetlig kultur og bevissthet i selskapet, men også planlegging, organisering og struktur. Alle de ansatte i OBOS Block Watne jobber derfor etter et internkontrollsystem, som gir de ansatte de nødvendige verktøyene for å sikre fokus på kvalitet og miljø i alle ledd.

– Internkontrollsystemet skal bidra til at vi når målene vi har satt oss. Kvalitetssystemet gir ansatte i ulike roller/avdelinger oversikt og innsikt, samt en sjekkliste for alle prosedyrer knyttet til deler av et prosjekt, forteller Ole Magnus Huser, distriktssjef i OBOS Block Watne.

Vi skal alltid strebe etter å være bedre enn minimumsstandarden, og alle prosjekter skal kunne tilby noe ekstra utover det som følger i tekniske forskrifter og krav

Ole Magnus Huser

Gir deg trygghet som kunde

Internkontrollsystemet tar utgangspunkt i krav gitt i norsk lovgivning og prinsippene som ligger til grunn i ISO-standardene NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001, som handler om miljø- og kvalitetsledelse.

Systemet sørger for at vi hele tiden kan jobbe mot å bli bedre. Det gir oss mulighet til å dokumentere alle steg underveis, og vi kan gjennomføre interne kontroller og eksterne sertifiseringsrevisjoner.

– For deg som kunde betyr det at du kan være trygg på at du får et godt produkt, og at byggeprosessen og boligen ikke belaster miljøet unødig. Vi skal levere boliger av høy kvalitet som holder i mange år, forteller Huser.

OBOS Block Watne er en ledende aktør innen boligbygging og har mer enn 140 års erfaring. Vi ønsker å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø, og skal bidra til at det utvikles bærekraftige boliger med fokus på kvalitet og miljø.

Hver prosess kvalitetsjekkes før neste steg

Internkontrollsystemet i Block Watne ble opprettet allerede i 1994, og hjelper oss hele tiden å forbedre oss. Vi setter oss stadig nye mål som skal bidra til at vi leverer det beste produktet, samtidig som vi tar hensyn og bidrar til miljøet i alle våre prosesser.

– Allerede før vi kjøper en tomt sjekker vi at tomten følger målene våre for kvalitet og miljø. Finnes det sårbare arter i område, eller består tomten av dyrket jord? Da må vi planlegge slik at vi kan ta vare på artene gjennom prosessen, og samtidig ta vare på matjorden på en fornuftig måte, sier Huser.

FNs bærekraftsmål nr. 12

Dette målet handler om ansvarlig forbruk og produksjon gjennom å "sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster".

Vårt arbeid mot dette målet

OBOS Block Watne etterstreber å være bedre enn minimumsstandarden, og alle prosjekter skal kunne tilby noe ekstra utover det som følger i tekniske forskrifter og krav.