Hopp til innhold

En grønn strategi for fremtiden

OBOS Block Watne arbeider aktivt for klima og miljø. Her kan du lese mer om vårt miljøarbeid.

Som en del av OBOS-konsernet tar OBOS Block Watne sitt grønne ansvar på alvor. Dette innebærer blant annet at vi: 

  • Har vært klimanøytrale på kontordrift siden 2021
  • Skal redusere avfall på byggeplass på prosjektene
  • Skal legge til rette for solcellepaneler på utvalgte prosjekter
  • Være integrert i utvalgte FNs bærekraftsmål

Etablerte miljøtiltak

Vi har lang erfaring med å bygge nøkkelferdige trehus fra grunnen av. OBOS Block Watne har over tid etablert en rekke miljøtiltak for å tilfredsstille de målene vi har satt oss. 

Miljøvennlige materialer og resirkulering

OBOS Block Watne legger vekt på energi- og miljøperspektivet gjennom valg av byggemetoder, materialer og løsninger fra underleverandører.

– Vi bygger boliger med trekonstruksjoner som er et miljøvennlig materiale. Dette er et helt bevisst valg fra vår side. Isolasjonen som brukes er produsert av resirkulert glass, og vi benytter innvendig kledning som ikke avgir gasser. Vi sorterer alt avfall som oppstår på byggeplassen, slik at dette kan resirkuleres, sier Benth Eik, Administrende direktør i OBOS Block Watne.

Energisertifikat til hver bolig

Det utarbeides miljøtiltak på hver enkelt prosjekt. Redegjørelsen omfatter opplysninger om miljødata og energiforbruk. Boligenes årlige energiforbruk framgår av spesifikke varmetaps- og energiberegninger som inngår i den samlede dokumentasjonen for boligen. Kundene får utlevert et energisertifikat ved overlevering av bolig.

– Dette arbeidet er svært viktig for oss. Vi ønsker å ta grønt ansvar, og det skal ikke være noen tvil for kundene våre at dette er sentralt i alt vi foretar oss, sier Eik.

Jobber etter FNs bærekraftsmål

OBOS Block Watne er opptatt av at vårt arbeid skal være integrert i FNs 17 bærekraftsmål. Det innebærer følgende:

  • God helse: OBOS Block Watne jobber aktivt med HMS og bruker store ressurser på at egne ansatte skal komme seg skadefrie hjem fra byggeplass.
  • God utdanning: OBOS Block Watne har rundt 35 lærlinger og egen lærlingskoordinator. Spesiell lærlingavlønning.
  • Innovasjon og infrastruktur: OBOS Block Watne har lang tradisjon i å innovere og bruke nye materialer, samt innovere i byggeteknikk.
  • Ansvarlig forbruk og produksjon: OBOS Block Watne bruker mye krefter på resirkulering av bygningsmaterialer og vil i de nærmeste årene samle data for å forbedre ressursbruken på byggeplass (arbeidstid, materialforbruk og transport).
  • Flatpakker: Vi frakter byggemateriale flatpakket, slik at det blir benyttet minimalt energi på å bygge boliger.

Har du spørsmål om OBOS Block Watnes miljøarbeid, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på e-post.