Hopp til innhold

Derfor er våre bygg energieffektive

Visste du at norske husholdninger og næringsbygg står for hele 40 prosent av det samlede norske energikonsumet? Vi bidrar til lavutslippssamfunnet ved å ha energieffektive løsninger i våre nybygg.

Klimaet i landet vårt, og da særlig på vinterstid, gjør at en betydelig del av norske bygg har behov for oppvarming. Når vi kombinerer dette med den stadig økende bruken av elektronisk utstyr i de tusen hjem, så gjør det naturlig nok at energiforbruket i norske bygg blir svært høyt.

Vi i OBOS Block Watne tar vårt grønne ansvar på alvor. Vi bygger boliger etter de forskriftskravene som gjelder innen boligbygging, slik at du kan leve så energieffektiv som mulig i ditt helt nye hjem.

Illustrasjon av en vannmølle som genererer vannkraft

Bedre isolering

– Når du flytter inn i en helt ny bolig fra OBOS Block Watne kan du være sikker på at du bor i en energieffektiv bolig. Vi har fokus på miljøvennlige løsninger, og da er selvfølgelig tiltak som fører til lavere utslipp helt essensielt for oss, sier Sverre Kirkevold, utviklingssjef i OBOS Block Watne.

Vi bygger for det meste trekonstruksjoner. Den mest effektive måten å redusere behovet for oppvarming og energibruk i slike bygninger er ved å øke kvaliteten på isolasjonen i ytterveggene. Dette gjør ikke veggene tykkere i seg selv, men bedre isolasjon gjør at mer av varmen holder seg inne, mens kulden holder seg ute på vinterstid.

Det er også viktig med god isolasjonskvalitet i vinduene. Det lave varmetapet, den gode vindtettingen og den lave luftlekkasjen i våre vinduer gjør at varmen holder seg inne i boligene, som igjen gjør behovet for oppvarming enda mindre.

Les her: Nå skal våre byggeplasser bli avfallsfrie

Tenker helhetlig

Dagens moderne boliger bruker veldig mye mindre energi enn de som ble bygd for bare noen år tilbake, men det er fortsatt mye som kan bli bedre på dette feltet.

Vi tenker helhetlig når vi skal bygge nye nabolag. Valg av tomt og plassering av boligene har også mye å si for hvor energieffektive bygninger vi kan skape.

– Dette er noe av fordelen ved å bygge hele nabolag slik vi gjør. Vi kan skape et bærekraftig bomiljø hvor vi har bedre kontroll på de energikrevende løsningene inne i boligfeltene. Vi filtrerer blant annet luften i boligene på en helt annen måte enn tidligere, og satser på større forbruk av varmtvann enn strøm. Vi vil alltid være på jakt etter nye og mer miljøvennlige løsninger for fremtiden.

Et minimalt forbruk

OBOS Block Watne jobber kontinuerlig for å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vi ønsker å skape mest mulig på mindre ressurser, noe som betyr at våre boliger består av det minimale du trenger av energikrevende løsninger. Dette gjør det enda enklere for deg å leve miljøvennlig.

– Her har hele bransjen et stort forbedringspotensial. Vi er nødt til å ta hensyn til de miljøutfordringene vi ser i dag, og vi kan fortsatt leve utrolig godt med lavere energiforbruk. Et energibesparende hjem er godt for både deg og for omgivelsene rundt oss, sier Kirkevold.

Kilder: Ung Energi - Energieffektive bygg

FNs bærekraftsmål nr. 7

Dette målet hander om ren energi for alle gjennom å "sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle"

Vårt arbeid mot dette målet

OBOS Block Watne planlegger og bygger boliger som skal legge til rette for at beboerne kan leve en grønn livsstil ved å blant annet ha tilgang til fornybar energi.