Hopp til innhold

Relevante ord og uttrykk om bærekraft

Alle snakker om bærekraft, men hva betyr det egentlig? Vi har laget en oversikt med relevante ord og uttrykk som brukes innen vårt fagfelt.

Illustrasjon av en byggekran omkranset av planter.

FNs bærekraftsmål:

FN definerer bærekraft som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.” Med dette i grunn har FN utarbeidet en arbeidsplan eller bærekraftsmål, som blant annet innebærer tiltak for mer bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, ren energi, samt fokus på innovasjon og infrastruktur.

Ordliste