Hopp til innhold

Relevante ord og uttrykk om bærekraft

Alle snakker om bærekraft, men hva betyr det egentlig? Vi har laget en oversikt med relevante ord og uttrykk som brukes innen vårt fagfelt.

Illustrasjon av en byggekran omkranset av planter.

FNs bærekraftsmål:

FN definerer bærekraft som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.” Med dette i grunn har FN utarbeidet en arbeidsplan eller bærekraftsmål, som blant annet innebærer tiltak for mer bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, ren energi, samt fokus på innovasjon og infrastruktur.

Ordliste

For oss i Obos Block Watne betyr bærekraft at vi bygger hjem som tilrettelegger for nettopp en mer miljøvennlig levemåte for beboerne. Dette innebærer blant annet:

  • Strøm og energi skal komme fra fornybare energikilder
  • Grønne fellesarealer
  • Lite biltrafikk i nabolagene
  • Enkel tilgang til offentlig transport
  • Sykkelparkering
  • Takvegetasjon og andre grønne tiltak for overvannshåndtering

Som en av Norges ledende aktører i byggeindustrien betyr det også at alt vi gjøre i byggeprosessen skal ha et fokus på bærekraft og miljø. Dette har vi et særskilt fokus på i hele verdikjeden, fra anskaffelse av råmaterialer, logistikk, drift og selve konstruksjonen.

ISO-sertifikater er en rekke internasjonale standarder som gjelder de aller fleste sektorer. Ved å følge disse prinsippene arbeider den aktuelle bedriften i tråd med kravene som er gitt i den aktuelle standarden det er snakk om. Standardene er styrt av International Organization for Standardization (ISO).

OBOS Block Watne tar ansvar for sikker kvalitetsstyring og et mer bærekraftig miljø. Vi har utarbeidet en spesifikk kvalitets- og miljøpolicy i hele vår verdikjede, og har årlige evalueringer som kvalitetssikrer det vi gjør.

Ren strøm, eller fornybar energi, er energikilder som kommer fra naturens eget kretsløp og som hele tiden blir forsynt av ny energi, og som kan derfor sees på som ubegrenset.

I Norge er vi svært flinke til å ta i bruk ren strøm fra fornybare energikilder. Faktisk er hele 98 prosent av norsk strømproduksjon fornybar. Den største kilden til ren strøm i Norge er vannkraft. Med over 1600 vannkraftverk rundt om i landet, utgjør vannkraft over 94 prosent av den norske produksjonen. Dernest følger vindkraft og varmekraft, som utgjør 3,5 og 2,2 prosent av totalen.

Det vil si at majoriteten av strøm vi får til hjemmene våre her i Norge kommer fra fornybare energikilder.

Les mer om ren strøm her.

Klimanøytral kontordrift betyr at en bedrift aktivt reduserer energibruk og utslipp av klimagasser i alle bygg som eies av bedriften, og at man heller iverksetter bærekraftige løsninger.

Bærekraftige løsninger for klimanøytrale bedrifter kan blant annet inkludere:

  • Bygg blir forsynt av strøm fra fornybare energikilder
  • Sterkt fokus på kildesortering
  • Reduksjon av matsvinn og vannforbruk
  • Tilgang til elbiler, ladestasjoner, sykkelparkering og offentlig transport for ansatte

Les mer om hvordan vi har nådd våre mål om klimanøytral kontordrift.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er et viktig fokusområde for at ansatte skal føle seg trygge og ivaretatt på jobb. I OBOS Block Watne har vi iverksatt en rekke rutiner og tiltak i alle deler i våre boligprosjekter, og vi har et særskilt fokus på å redusere sykefravær, frekvens av belastningsskader, samt ulykker og uønskede hendelser på byggeplassene.

I OBOS Block Watne skal alle ansatte føle seg trygge på at deres sikkerhet, trivsel og personlig utvikling blir ivaretatt hver eneste dag, hele året igjennom.

Vi legger også til rette for at alle lærlinger skal ha en trygg og god arbeidsplass hos oss. Lærlingene kommer inn i et system med gode rutiner, de tryggeste arbeidsforholdene og med de dyktigste menneskene i bransjen. De fremadstormende tømrerne blir tatt godt vare på, og sikres gode vilkår gjennom hele perioden.