Hopp til innhold
Enebolig i kjede på Orstad Utsyn, Klepp

6 tips som gir deg trygghet ved kjøp av helt ny bolig

Det er dessverre ikke alle husbyggere som er seriøse. Her er hva du skal se etter for å være trygg.

Nye boliger har god standard, med moderne løsninger for isolasjon, inneklima og arealutnyttelse. 

Å kjøpe et hus som ennå ikke er bygd, kan imidlertid også by på problemer. Det er dessverre ikke slik at alle husbyggere er seriøse. Noen tjener store penger på å gå konkurs gang på gang, mens kjøperne sitter i saksa. Den siste tiden har vi i en rekke medier kunne lese om useriøse utbyggere som har kostet vanlige boligkjøpere millioner av kroner.

– Mange aktører i byggebransjen velger å ta snarveier. De går bevisst konkurs, flytter seg rundt og etablerer seg på nytt, sa Frank Ivar Andresen, daglig leder i Byggmesterforbundet, til Dagbladet, i artikkelserien om «konkursrytterne».

Slik unngår du å havne i problemer selv:

1. Vit hvem du kjøper boligen av

– Å kjøpe ny bolig er en stor investering, og som ved alle store investeringer er trygghet viktig. Det er derfor smart å undersøke hvem utbyggeren er, forteller Benth A. Eik, administrerende direktør i OBOS Block Watne.

Han anbefaler deg å gjøre et søk på proff.no før du inngår en avtale. Der finner du raskt informasjon om utbyggeren. Hvor stort er den? Hvordan er økonomien? Har selskapet midler til å gjøre opp for seg?

– Det er faktisk ikke helt tilfeldig hvem du kjøper boligen av. Man blir ofte blendet av beliggenhet, men folk bør være bevisste på hvem de skriver kontrakt med, sier Eik.

2. Vær skeptisk til single purpose-selskaper

Single purpose-selskaper er spesialforetak som opprettes for kun ett byggeprosjekt. Disse er relativt vanlige i Norge.

Dersom selskapet til utbyggeren heter Myrgata 7, og det er i gang med å bygge en bolig på den samme adressen, er sjansen stor for at dette er et single purpose-selskap.

– Disse single purpose selskapene sitter sjeldent på store verdier, og konkursfaren er langt større enn ved store selskaper, sier Eik.

Det gjør det ekstra viktig å sikre seg garantier.

– Det kan være veldig risikabelt å kjøpe fra sånne selskaper dersom man ikke har sikret seg gode garantier på forhånd, sa Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund til Finansavisen.

3. Sjekk hvilke garantier utbyggeren stiller

Heldigvis har du som nybolig-kjøper en rekke rettigheter som er nedfelt i loven. Dersom utbygger bryter kontrakten med deg, kan du ha krav på prisavslag, erstatning, dagmulkt, renter eller heving av kjøpet.

Utbyggeren plikter også å stille med en femårsgaranti dersom du kjøper boligen før den er ferdigstilt eller innen seks måneder etter boligens fullføring.

Denne garantien pleier å være mellom fem og ti prosent av kjøpesummen, og den skal sikre dine pengekrav om selskapet bryter kontraktsvilkårene eller slår seg konkurs innen fem år etter overtagelse.

Garantistillelse betyr at en tredjepart stiller garanti for forpliktelsene til utbygger. Det er særlig viktig dersom du kjøper av et mindre selskap. Du vil dermed kunne stille kravet ditt direkte til garantisten, som typisk er en bank eller et forsikringsselskap, dersom utbyggeren selv ikke retter mangler.

– Du må aldri betale penger direkte til utbygger uten at du får bankgaranti, råder Eik.

4. Sett en dato for ferdigstillelse

Det hender at boligprosjekter blir forsinket. Det kan være snakk om måneder og i verste fall år. For å unngå stadige utsettelser når du kjøper en prosjektert bolig kan det være smart å få skrevet ned et konkret overtagelsestidspunkt inn i kontrakten.

Unngå vage formuleringer som «tar sikte på å bli ferdig» eller «antas ferdigstilt», samt brede tidshorisonter som «skal bli ferdig en gang i løpet av 2023».

Dersom det ikke er mulig å få en konkret dato, bør man forsøke å sette en måned. Det er mye enklere å kreve dagmulkt når du kan fastslå at et prosjekt er forsinket.

5. Ta med fagperson ved overtagelse

Du vil som regel bli innkalt til befaring i forkant av overtagelsen av din nye bolig. Her kan det være smart å ta med en fagperson.

– Ta med tredjepart ved overtagelse, enten en takstmann eller en annen fagperson. Det sikrer at du får det du har betalt for, og at boligen er oppført etter forskrift og lov. Dersom den ikke er det, kan du holde betalingen til utbyggeren tilbake, forklarer Eik.

Inspiser boligen og skriv ned synlige feil og mangler. Du har rett til å tilbakeholde et beløp tilsvarende reparasjonskostnaden for å sikre at mangler blir utbedret.

6. Sjekk om utbyggeren er medlem av Boligprodusentenes Forening

Dersom det oppstår uenigheter mellom utbygger og boligkjøper, kan saken tas opp i Boligtvistnemnda. Dette gjelder bare hvis utbyggeren er medlem av Boligprodusentenes Forening.

Det er Forbrukerrådet og Boligprodusentenes Forening som sammen står bak nemnda. Denne behandlingen, som foregår utenfor rettssystemet, er frivillig å benytte seg av og uten kostnader for boligkjøperen. Det gjør terskelen mye lavere for deg som kjøper å få saken din vurdert av en tredjepart.

Dersom du ikke er fornøyd etter endt behandling, kan du vurdere å ta saken til en domstol.

Nemnda består av fem medlemmer, to oppnevnt av Forbrukerrådet, to av bransjeorganisasjonene og én jussprofessor som er oppnevnt av begge parter i fellesskap.

Artikkel skrevet av Filter Partner