Artikkel om Nyboliglån fra OBOS banken i dagens situasjon

Nyboliglån fra OBOS Banken i dagens situasjon

Regjeringens tiltaksplan gir OBOS Banken handlingsrom når du skal kjøpe bolig fra OBOS Block Watne.

Usikre tider gjør at det kan være vanskeligere enn normalt å få lån. Bankens utlånsmuligheter begrenses av boliglånsforskriften.

Vanligvis har bankene mulighet til å avvike fra kravene i forskriften i inntil 8 prosent av utlånene i Oslo og 10 prosent i resten av landet.

For andre kvartal 2020 har myndighetene økt avvikskvoten til 20 prosent for hele landet, slik at bankene får større rom til å gjøre individuelle vurderinger. 

Så lenge du har en trygg økonomi, er det med andre ord fullt mulig å få lån. Vi er så heldige at vi har en bank i OBOS-konsernet, og som nyboligkjøper får du prioritet foran andre kunder.

Les mer her