Hopp til innhold

Mor står på kjøkkenet - far måker snø?

Det er 40 år siden likestillingsloven trådte i kraft i Norge. Likevel avslører vår nye undersøkelse at det kjønnsnøytrale hjemmet fortsatt er et godt stykke unna.

Den norske boligbruksundersøkelsen, gjennomført av Prognosesenteret på vegne av OBOS Block Watne, gir innsikt i hvordan nordmenn lever innenfor husets fire vegger. Undersøkelsen viser at nordmenn fremdeles foretrekker det mange vil kalle utdaterte roller på hjemmebane: Kvinner er oftest på kjøkkenet, og menn står for grovarbeidet.

  • 35 prosent mener at husvask er kvinnen i huset sin oppgave, og kun 5 prosent mener det er opp til mannen å rengjøre boligen.
  • Vasking av klær skal også kvinner stå for: 51 prosent mener dette, mens bare 15 prosent mener ansvaret er delt.
  • 42 prosent mener at snømåking er en mannejobb, mens kun tre prosent mener det er kvinnenes oppgave.

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Ragni Hege Kitterød sier at selv om kvinner fremdeles i gjennomsnitt gjør mer husarbeid enn menn, viser tidsbruksundersøkelser at menn gjør mer i huset enn før, og at de fleste menn nå gjør litt husarbeid hver dag.

– Menn gjør fremdeles litt mindre enn kvinner, og det er fremdeles en viss spesialisering i mange par når det gjelder type oppgaver som gjennomføres hjemme. Særlig når det gjelder klesvask, ser man at kvinner fremdeles i gjennomsnitt bruker klart mer tid enn menn, mens menn fremdeles gjør det meste av det som klassifiseres som vedlikeholdsarbeid som snømåking, reparasjoner og hagearbeid, sier Kitterød.

Bjørn Einar Skoglund, direktør i operativ enhet i OBOS Block Watne, mener det finnes mye statistikk og analyser som sier noe om nordmenns preferanser til bolig, men lite innsikt i hva folk faktisk gjør hjemme.

– Vi tegner og bygger boliger som er tilpasset dagens familiestrukturer, og mye har endret seg de siste tiårene for hvordan nordmenn lever og ønsker å bo. Å ha kunnskap om hvordan folk lever innenfor husets fire vegger er viktig innsikt for oss når vi sitter ved tegnebordet, sier Skoglund.