Bilde fra Fetsund Lensers anlegg for tømmerfløting ved sjøen.

Bli kjent med Fetsund Lenser

Her jobber historiker og museumskonservator, Thomas Støvind Berg (47), som selv er etterkommer av syv generasjoner lensearbeidere.

Mest kjent i Fetsund er kanskje Fetsund Lenser. Et museum og fredet anlegg for tømmerfløting som tidligere har vært en arbeidsplass for mer enn 200 personer i nærområdet, og et nasjonalt kulturminne, som så langt noen vet, er det største og best bevarte fløtingsanlegget av denne størrelsesordenen i verden.

Syv generasjoner lensearbeidere

Her jobber historiker og museumskonservator, Thomas Støvind Berg (47), som selv er etterkommer av syv generasjoner lensearbeidere og den åttende generasjonen til å jobbe ved fløtingsanlegget.

– Farfar begynte å jobbe på anlegget i 1911 da han var ti år gammel og jobbet her i 60 år, til han gikk av med pensjon ved fylte 70 år. Faren hans igjen, min oldefar, jobbet tilsvarende lenge og druknet faktisk i en arbeidsulykke her i 1927. Oldefaren min hadde 16 barn, der alle sønnene jobbet på elva. Flere av døtrene giftet seg med lensearbeidere, forteller Berg.

Fetsund Lenser har historisk sett vært en sentral arbeidsplass og et sentrum i Fetsund, og ifølge Berg er det i dag en identitetsskaper og et kulturelt fyrtårn.

Historisk bilde fra flåtegangene ved Fetsund Lenser.

Fetsund Lenser var en sentral arbeidsplass i Fetsund. Foto: Fetsund Lenser.

1 av 2

Med lensene som lekeplass

– Tømmerfløting var i sammenheng med norsk trevirke og skogbruk over flere hundre år den eneste måten å frakte tømmer over lengre avstander i Norge. Det var først i 1960-årene at lastebiler og jernbane ble et reelt alternativ til fløting, forklarer historikeren.

– Jeg vokste opp med anlegget som lekeplass. Etter arbeidstid var det fritt frem for lek og moro på tømmeret. Anlegget ble lagt ned i 1985, da jeg var 11 år gammel. Da var det usikkert hva som skulle gjøres, ettersom eier i utgangspunktet er forpliktet til å rive anlegget og tilbakestille området. Heldigvis var det noen ildsjeler – og da spesielt Harry Kvebæk, som kjempet for at Fetsund Lenser skulle bli bevart. I 1989 ble det fredet, sier han.

Tursti fra Fetsund sentrum til lensene

Året etter ble museet åpnet for publikum. Den først museumsbestyreren, Kristian Grieg Bjerke – som var en handlingens mann, ønsket å gjøre museet lettere tilgjengelig for befolkningen, og samarbeidet med kommunen for å lage en tursti fra Fetsund sentrum til lensene. En tursti som i dag benyttes av mer enn 10 000 mennesker hvert år.

Bilde av et veiskilt med forskjellige attraksjoner ved Fetsund Museum.

Det er mye å se og oppleve på området. Foto: Fetsund Lenser

1 av 4

I dag jobber det daglig 13 personer ved Fetsund Lenser, i tillegg til at det er en stor arbeidsplass for ungdom og unge voksne i sommersesongen.

– På sett og vis er ringen sluttet. Tidligere var tømmerfløting en attraktiv sommerjobb her, men ikke alle fikk muligheten, så sant du ikke hadde en far eller onkel som selv jobbet på elven. I dag har vi hvert år mange ungdommer og unge voksne som ønsker å jobbe hos oss, forteller Berg.

Aktiviteter året rundt

Fetsund Lenser holder åpent fra mai og arrangerer flere spennende aktiviteter gjennom våren, sommeren og tidlig på høsten.

– Vi har fløterdager, der det illustreres hvordan tømmerfløtingen ble gjennomført, og i juni og månedsskiftet mellom august og september, arrangerer vi lensevandring på turstien fra Fetsund stasjon og til besøkssenteret. Vi har også hatt en egen teatergruppe, Lenseteatret, som har holdt forestillinger i mange år, og som har samlet mer enn 10 000 publikummere med tiden, sier Berg.

– På sensommeren arrangeres en lokal festival ved navn «Smak og Behag», der lokale aktører innen mat og velvære kan vise frem sine produkter og tjenester.

Bilde fra Fetsund Lensers museumsbutikk

Museet har også en museumsbutikk der du finner mange spennende suvenirer og lokalproduserte varer. Foto: Fetsund Lenser

Her kan du prøvesmake lokale gårdsprodukter som spekemat, honning, lefser og fiskeprodukter, eller lære mer om fysikalsk behandling fra Fetsund Fysikalske senter.

I vintermånedene arrangeres et stort julemarked som tiltrekker flere tusen besøkende. Her er det salgsboder fylt med juleprodukter og servering av mat og gløgg, mens barna kan steke sitt eget pinnebrød over bålet og hilse på nissen.