Artikkel om boligene i Stertebakke alle

Om boligene

13 boliger i ulike størrelser

Eneboliger og tomannsbolig

Det som er planlagt i dag er totalt 13 boliger, der 11 er eneboliger og to er i en tomannsbolig. Alle vil få parkering under tak og det vil variere om det er carport, enkel- eller dobbelgarasje.

Boligene kommer i ulike størrelser, med bruksareal fra 100 til 196 kvadratmeter gitt at kommunen godkjenner planen for Stertebakke Allè.

Alle boliger vil ha to etasjer. Boligene leveres med enten tre eller fire soverom, flere av boligene vil få to stuer. Seks boliger kommer med livsløpsstandard. Arkitektene våre i OBOS Block Watne jobber nå med utforming av fasader og gode planløsninger for alle boligene.

Illustrasjon av stue

Sameie

Alle boligene vil inngå i et sameie. Men det vil kun bli sameie for vei, renovasjon og lekeplass. Alle boliger vil bli seksjonert som også vil inkludere eget uteområde. Dvs. at du har eneråde over din egen bolig og uteområde.

Stilpakker

I samarbeid med lokal interiørveileder, Andrea Gravningen, vil vi by på ulike stilpakker til boligene. Dette for både å gi inspirasjon og lette på mange valg en må ta ved å bygge nytt hus. Andrea er meget dyktig på fargesammensetning og stilformer.

NB! Ved salgsstart vil de med OBOS medlemmer få velge bolig først etter ansiennitet. 

Boliger med livsløpsstandard 

Med «livsløpsstandard» menes at man skal kunne bli boende i sin egen bolig gjennom store deler av livet, uansett om man blir såpass bevegelseshemmet at man må bruke rullestol.

Livsløpsstandard

De viktigste kravene til boliger med livsløpsstandard er:

  • Trinnfri atkomst til boligens inngang.
  • Stue, kjøkken, ett soverom, bad (med mulighet for klesvask) og privat uteplass skal være på inngangsplanet, uten trinn eller trapper imellom.
  • I disse rommene skal det være mulig å snu en rullestol (fri golvplass mellom møbler, vegger o.l., minst en sirkel med diameter 1,5 meter).
  • Dører mellom rommene skal ha minst 80 centimeter fri åpning (90 centimeter karmbredde), og skal ha maks 20 millimeter høye terskler. Døra må også ha litt fri plass til siden for låskarmen.

Bo godt på Stertebakke Allè

Vi bygger de aller fleste av våre boliger av treverk fra Norge og Sverige

Godt treverk – godt håndverk

OBOS Block Watne er Norges største trehusprodusent, og har sverget til treverk som materiale helt siden oppstarten i 1872. Når vi bygger nye hjem med våre fast ansatte tømrere, vil boligene bli tuftet på både godt treverk og godt håndverk.