Ofte stilte spørsmål om boligkjøp

Å kjøpe ny bolig er ofte en stor investering og en spennende begivenhet i livet. Og det er mange spørsmål som kan dukke opp. Her finner du ofte stilte spørsmål og svar angående kjøp av ny bolig.

Fastpris eller budrunde?

OBOS Block Watne selger alle sine boliger til fastpris. De prisene som står i prislisten er de du må betale for boligen. Du slipper hektiske budrunder, og du vet på forhånd hva du må betale for boligen. Det gir deg en trygghet når du skal i banken å søke om lån og forhandle om betingelser.

Må jeg ha dokumentasjon av finansiering?

For at vi skal kunne akseptere et kjøpstilbud må finansieringen dokumenteres i form av en bekreftelse fra bank, et finansieringsbevis.

Hva er et finansieringsbevis?

Finansieringsbevis er et dokument som viser hvor mye banken vil gi i lån. Den gir en oversikt over hvordan kjøpet skal finansieres av egenkapital og lån. 

Finansiering av ny bolig

Vi samarbeider med OBOS Banken og i enkelte prosjekter Husbanken. Begge har skreddersydde lån for deg som kjøper bolig hos OBOS Block Watne. OBOS Nyboliglån er ett av dem. Her kan du få låne opp til 85% av kjøpesummen, til ekstra god rente og 30 års betalingstid. Du får også mellomfinansiering til samme lave rente.

Hva er Husbanken?

Husbanken skal fremme viktige bokvaliteter som miljøeffektivitet, universell utforming, og god byggeskikk. Husbanken er et statlig organ, og deler visjonen om at "alle skal bo godt og trygt". Lån fra Husbanken har svært gunstige betingelser. l

Les mer om lån fra Husbanken her

Omkostninger og dokumentavgift

Omkostningene er lavere ved kjøp av nybolig. Du betaler kun 2,5 % dokumentavgift av tomteverdien og ikke av hele kjøpesummen som ved kjøp av bruktbolig.

Hva menes med fellesutgifter?

Utgifter i et sameie, f. eks kommunale skatter og avgifter, forsikring, renovasjon, utvendig vedlikehold, kabel-TV og strøm til belysning av fellesareal.

Hva er forskjellen på sameie og borettslag?

I et borettslag kjøper du en andelsbolig. I et sameie kjøper du en selveierbolig. Teknisk sett eier man en andel i borettslaget, og det er borettslaget som eier selve eiendommen. I et sameie eier man en ideell andel i hele eiendommen til sameiet, for eksempel 1/30 av bygget og tomten.

Les mer om hva er et borettslag her.

Hva er forkjøpsrett?

Når du kjøper ny bolig fra OBOS Block Watne, har OBOS-medlemmer forkjøpsrett den dagen salget av boligen starter. OBOS-medlemmer velger og kjøper bolig først. Etter at OBOS-medlemmene som vil bruke sin forkjøpsrett har gjort det, er det fritt fram for alle. Alle kan melde seg inn og bli OBOS-medlem på obos.no

Hva betyr livsløpsstandard?

Livsløpsstandard betyr at boligen er lagt til rette for at du kan bo der i alle faser av livet. Det er lagt til rette for bruk av rullestol. 

Hva betyr BRA, BTA og P-rom?

BRA (bruksareal) er bruttoareal (BTA), minus arealet som opptas av yttervegger.

P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og entré. Garasje, uinnredet kjeller eller loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM.

Har jeg mulighet for å endre standarden?

Hvor store valgmuligheter dine er, avhenger ofte av hvor langt byggeprosessen har kommet. Noe kan endres, annet ikke. Det du ofte kan endre er kjøkken, gulv, farge på veggene. Hvilke muligheter som finnes for din bolig, får du informasjon om hos den enkelte salgskonsulenten.

Når er boligen ferdig?

Ferdigstillelse varier mellom prosjektene. Se prospektet for det aktuelle prosjektet for estimert ferdigstillelse, eller hør med salgskonsulent for nærmere informasjon.

Hva er en FDV?

FDV er en forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold. FDV-dokumentasjon gir eier føringer for hvordan produktene fungerer, og hvordan vedlikeholde og reparere dem. I OBOS Block Watne får du FDV-dokumentasjon ved overtakelse av boligen.

Har jeg reklamasjonsmuligheter?

Ja, når du kjøper ny bolig har du inntil fem års reklamasjonsrett på feil eller mangler på boligen.

Les mer om reklamasjoner her. 

Hvordan blir boligen min til?

I OBOS Block Watne har vi egne arkitekter som prosjekterer og tegner de aller fleste boligene. Vi har også egne, fast ansatte tømrere som bygger boligen din etter god norsk byggetradisjon.

Les gjerne mer om hvordan vi bygger boligen din her