Artikkel om nabolaget i Humlehagan

Vakker beliggenhet på Humlehagan

Humlehagan ligger i Hamar i den nye bydelen Voll & Lund. Her får du det beste av begge verdener: nærhet til naturen, og kort vei til Hamar sentrum.

Boligområdet er konstruert og tilrettelagt for å harmonere med det opprinnelige kulturlandskapet. Bygningene får farger som skaper assosiasjoner til gamle gårder og jordbruk, og boligene bygges rundt felles langstrakte tun med åpning mot syd og utsikten til Mjøsa.

Det er lagt vekt på miljø- og energihensyn i et langsiktig, bærekraftig perspektiv i hele bydelen. Derfor har alle boligene fjernvarme, gulvvarme eller radiatorer, balansert ventilasjon og varmegjenvinning. Dette blir et godt sted å leve og vokse opp for mennesker i alle aldre.

 

Fotografi fra Jernbanemuseet

Fra Jernbanemuseet

1 av 4

 

Nærhet til det meste

På tross av sin fredelige beliggenhet er Humlehagan nært til alt du trenger i hverdagen. Området byr på svært gode oppvekstvilkår med barnehager, skoler og nærbutikk i umiddelbar nærhet. Det finnes hele tre barnehager, seks barne- og ungdomsskoler og to videregående skoler innen en radius på bare 2,8 km. Dessuten står en rekke idrettsanlegg til disposisjon i nærheten, og sikrer god dekning for alle sportsentusiaster.

Det er kun to kilometer til Stortorget på Hamar, og gode bussforbindelser til både Hamar sentrum og andre omkringliggende områder.

Bo godt på Humlehagan