Hopp til innhold
Trygge fellesområder på Øygarden i Sandnes

God planlegging gir levende nabolag

Bak alle prosjektene våre ligger en lang planleggingsfase og en visjon om hvordan akkurat dette nabolaget vil kunne blomstre med sine nye beboere. Et levende nabolag kommer jo ikke fiks ferdig, men bygges over tid av menneskene som bor der.

Når nye boligprosjekter planlegges, legger vi vekt på infrastruktur, nærhet til offentlig kommunikasjon og best mulig plassering av boliger i forhold til sol og inngrep i naturen. Vi bygger alltid for å skape levende nabolag og gode lokalsamfunn. Både landskapsarkitekter, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og salgskonsulenter er involvert før vi setter første spadetak.

Selv om vårt felt er nytt, så er det mye i resten av hele området som er ferdig bygd. Og det ser bra ut. Området er vel etablert, bare under utvidelse.

Kjetil Hage, beboer på Kruttverket i Nittedal

Det store bildet og detaljene

Hvordan skal beliggenhet, lokale omgivelser og landskap påvirke utformingen av det nye feltet? Hva finnes av bebyggelse i området, veier, skoler og annen infrastruktur? Hvordan kan vi skape best mulig utearealer for familiene som skal bo her? Alt dette er med på å påvirke hvordan boligene utformes. Enhetlig bruk av farger, form og materialer skaper harmoni og helhet i et boligprosjekt. Ofte tar vi for oss detaljer helt ned til hva slags busker og trær som skal beplantes.

At vi eier hele produksjonslinjen resulterer i gode produkter som kundene er tjent med å kjøpe, blant annet i form av mindre utgifter til oppvarming.

Tømrer jobber på tak

Lokalkunnskap

Lokalkunnskap hos menneskene som planlegger er alfa og omega for å skape et godt lokalmiljø. Vi kjøper store og små tomter og utvikler områder fra A til Å. Derfor bruker vi alltid lokale prosjektledere og salgskonsulenter som kjenner området godt. 

Her kan du se noen av våre utbyggingsområder og hvordan vi ikke bare bygger boligene, men skaper gode nabolag våre kunder skal bo i.