Logo for boligbytte

Boligbytte - vi kjøper din gamle bolig

Ordningen med boligbytte innebærer at OBOS Block Watne kan kjøpe din bolig til markedsverdi når du kjøper ny bolig av oss. Du har mulighet til å benytte deg av boligbytteordningen når du kjøper bolig i noen utvalgte boligprosjekter fra OBOS Block Watne.

Mange ønsker seg ny bolig, men er usikre på hva de kan få for sin nåværende bolig, og hvor lang tid det vil ta å få solgt den. I et svingende boligmarked er det ofte knyttet bekymringer til hvordan man kommer ut av salgsprosessen.

Ordningen med boligbytte er med på å gi deg forutsigbarhet og trygghet, slik at du isteden kan bruke tiden til å glede deg til å flytte inn i ny bolig. OBOS Block Watne tar jobben med å engasjere megler og ordne alle formalia rundt kjøp og salg av din nåværende bolig.

Du får solgt boligen din til markedspris, og har en garantert salgssum før du signerer kjøpekontrakt for ny leilighet. Dette gir deg mulighet til å planlegge din økonomi, og du og banken din vet akkurat hvor mye du får for boligen din ved å selge den til OBOS Block Watne.

Fordeler med boligbytte:

 • Med boligbytte får du avtalt pris for boligen din.
 • Du kan bruke ventetiden frem til du skal flytte inn i din nye bolig til å glede deg i stedet for å bekymre deg over salg av gammel bolig.
 • Hvis den nye boligen er ferdig, kan det ta kort tid fra du velger bolig til du kan flytte inn.

Slik foregår Boligbytte

 • Finn din drømmebolig
 • Kontakt salgskonsulenten for det aktuelle prosjektet du ønsker å kjøpe i
 • Salgskonsulenten sender deg et søknadskjema hvor du fyller ut faktaopplysninger om din gamle bolig, lån og egenkapital
 • Så snart salgskonsulenten har mottatt søknaden kan drømmeboligen din reserveres
 • Vår samarbeidspartner (OBOS-megler) gjør en pris- og markedsvurdering av boligen din. Her vil det være avgjørende at boligen din ligger i et relevant område. Den gamle boligen din må ha også ha vesentlig lavere verdi enn den nye OBOS Block Watne-boligen du ønskerå kjøpe.
 • Avhengig av boligtype vil det ta noen dager å få svar på din søknad.
 • Hvis OBOS Block Watne aksepterer boligen din, får du et tilbud om boligbytte. Du får rimelig tid til å bestemme deg.
 • Underveis i prosessen står du selvfølgelig fritt til å avslå tilbudet fra OBOS Block Watne, og heller kjøpe den nye boligen på vanlig måte.
 • Takker du ja til tilbudet, avtales tidspunkt for kontraktsmøte hvor begge kjøpekontraktene signeres.

Det kun enkelte boliger i utvalgte prosjekter som tilbyr boiligbytte. Alle er merket med  logo for Boligbytte.