Hopp til innhold
To smilende jenter sitter ved et bord og spiser terteskjell.

Så mange terteskjell har blitt spist i våre 100 000 trehus

Vi tror at det har blitt spist rundt 7 millioner terteskjell i våre trehus. Det er mange fornøyde mager! Les hvordan vi kom frem til det antallet.

Vi trengte en del tall for å regne ut dette. Det er vanskelig å vite hvor mange som ble spist tilbake i tid, men vi kan begynne med å se på antallet for i dag. Baxt AS, som står bak bakevarene Berthas kaker, lager flesteparten av terteskjellene i butikkhyllene i Norge. De selger ganske nøyaktig 500 000 pakker av 8 terteskjell i året, og det tallet har visstnok vært ganske jevnt de siste seks årene. Med andre ord så blir det lagd 4 000 000 terteskjell hvert år, og vi kan anta at det spises like mange.

Det betyr at antall terteskjell spist i våre hus i dag sannsynligvis er rundt ((100 000 [våre hus] * 2,15 [snitt folk per husstand]) / 5 328 000 [Norges befolkning] ) * 4 000 000 [årlige terteskjell] = 161 411 terteskjell i året.

Utfordringen er å finne ut hvor mange terteskjell som ble spist på 60-tallet. Her må vi bare anta at mengden terteskjell som er spist har avtatt over tid, og at populariteten var høyest da de ble lansert. Om vi tenker at vi hvert tiår spiste 10 % mer enn det neste tiåret, så betyr det at nordmenn spiste 4,4 millioner terteskjell på 2010-tallet. På 00-tallet spiste vi 4,8 millioner, på 90-tallet var det 5,3 millioner, også videre. I 1960 spiste nordmenn derfor 7 millioner terteskjell, og vi hadde bygd cirka 1600 hus.

I 2020 spiste vi altså 4 millioner terteskjell, og vi har bygd 100 000 boliger. Vi kan derfor beregne antallet relativt presist ved å se på hvordan disse tallseriene henger sammen. Men vi gjør en liten forenkling. Vi skifter over til å tenke at terteskjelløkningen er lineær, altså at den går opp like mye hvert år fra 1960 til i dag. Dette gjør vi fordi vi da kan dele antall terteskjell på snittet andel av Norges befolkning som bor i våre hus, og så gange antall år, så vi deretter får et cirka-estimat på antall totale terteskjell spist i våre hus. Det betyr at vi får: /(7 000 000 + 4 000 000)/2[terteskjell) / (((100 000 * 2,15) / 5 300 000) + ((1600 * 2,15) / 3 600 000)/ 2) * 62 (år) = ca 7 millioner terteskjell.

Det gir mange hyggelige middagsselskaper, og mer rom for livets gleder.

Illustrasjon av et blått hus med lys i det øverste vinduet.

Kjøpe ny bolig

Ønsker du og dine et fint liv i et av våre nye trehus? Vi bygger nabolag av trehus over hele landet. 

Finn ditt nye hjem