Hopp til innhold
En liten gutt smiler på en sykkel.

Så mange barn lærte seg å sykle ved våre 100 000 trehus

Vi har regnet oss frem til at 81 700 barn har lært seg å sykle da de bodde i våre trehus. Det har vært en stor milepæl for mange. Les om hvordan vi kom frem til det antallet.  

For å finne ut av dette må vi benytte oss av litt ulik statistikk. Ifølge Trygg Trafikk lærer de aller fleste barn å sykle når de er mellom 3 og 5 år gamle. Med den innsikten vil vi finne ut av hvor mange barn i den aldersgruppen som har vokst opp i våre trehus. 
 
Vi må regne ut hvor mange små barn som har bodd i våre trehus totalt gjennom alle disse årene. I fjor ble det født 53 000 barn i Norge. I 1960, året etter at vi begynte å bygge trehus, ble det født 62 029 barn i dette landet.  
 
Nå må vi estimere hvor mange barn som har blitt født av familiene i våre 100 000 trehus. Det gjør vi ved å gange andelen som har bodd i disse boligene med antall barn som ble født i snitt i landet. Da får vi følgende utregning: ((0 + 100 000)/2 [antall hus] * 2,15 [personer per husstand] / ((3 568 000 + 5 328 000) / 2) [befolkning 1960 og 2019, snittet av de to] ) * ((53 000 + 62 029) / 2) [antall barn, snitt] * 62  [antall år vi har bygd hus] = 86 000 barn. 

Det har altså blitt født 86 000 barn av familier i våre trehus. Vi må så finne ut av hvor mange av disse som faktisk har lært å sykle. Vi kan anta at noen av barna har flyttet inn hos oss etter at de lærte å sykle, og at noen få aldri lærer seg det. Vi tror likevel at det er trygt å si at 95 % av barna som har vokst opp i våre trehus har lært seg å sykle. Antallet blir da 81 700 barn.   
 
Det betyr at det er mange barn som har opplevd stor mestringsfølelse i våre nabolag. 

Illustrasjon av et blått hus med lys i det øverste vinduet.

Kjøpe ny bolig

Ønsker du og dine et fint liv i et av våre nye trehus? Vi bygger nabolag av trehus over hele landet. 

Finn ditt nye hjem