Hopp til innhold
Ung jente holder rundt en brun hund.

Så mange hunder har bodd i våre 100 000 trehus

Vi tror at det har bodd 58 377 hunder i våre trehus. De har vært en svært viktig del av det sosiale bomiljøet i våre nabolag. Les hvordan vi kom frem til det antallet.

For å finne svaret tar vi utgangspunkt i våre nye og gamle trehus. Vi vet at det bor 2,15 mennesker i gjennomsnitt i hver bolig i Norge. Vi vet også at det er ca 560 000 hunder i Norge i dag. Antall hunder i 1959 er litt mer uklart, men vi kan anta at antallet har steget sammen med befolkningen. Det betyr at når vi begynte å bygge hus, så var det (3 568 000 / 5 328 000) * 560 000 = 375 015 hunder i Norge.

Om vi antar at disse har vært jevnt fordelt i norske husholdninger, så kan vi gjøre et estimat på hvor mange hunder som har bodd i våre trehus. Hunder lever i snitt normalt i 10-13 år, så la oss si 12 år. Det betyr at det har bodd ((0 + 100 000)/2 [antall hus] * 2,15 [personer per husstand] / ((3 568 000 + 5 328 000) / 2) [befolkning 1960 og 2019, snittet av de to] ) * ((((560 000 + 375 015)/2 ) [snittantall hunder] / 12) [antall leveår, hunder] * 62 [antall år vi har bygd hus] = 58 377 hunder i våre trehus siden 1959.

Menneskets beste venn har vært med på å skape gode bomiljøer – og mer rom for livet i våre nabolag.

Illustrasjon av et blått hus med lys i det øverste vinduet.

Kjøpe ny bolig

Ønsker du og dine et fint liv i et av våre nye trehus? Vi bygger nabolag av trehus over hele landet. 

Finn ditt nye hjem