Hopp til innhold
Smilende mann og gravid kvinne sitter på en sofa.

Så mange barn har det blitt laget i våre 100 000 trehus

Vi har regnet oss frem til at 77 400 barn har blitt laget i våre trehus. De har vært en svært viktig del av det sosiale miljøet i våre nabolag. Les hvordan vi kom frem til det antallet.

For å nøste opp i dette måtte vi finne litt forskjellige tall å ta utgangspunkt i. I fjor ble det født 53 000 barn i Norge. I 1960, året etter at vi begynte å bygge trehus, ble det født 62 029 barn.

Om vi da skal estimere hvor mange barn som har blitt født av familiene i våre 100 000 trehus, må vi gange andelen som har bodd i våre boliger med antall barn som blir født i snitt i landet. Da får vi følgende utregning: ((0 + 100 000)/2 [antall hus] * 2,15 [personer per husstand] / ((3 568 000 + 5 328 000) / 2) [befolkning 1960 og 2019, snittet av de to] ) * ((53 000 + 62 029) / 2) [antall barn, snitt] * 62  [antall år vi har bygd hus] = 86 000 barn.

Det er altså 86 000 barn som har blitt født av familier i våre hus. Men hvor mange av dem har faktisk blitt laget i husene våre? Vi kan anta at 90 % av hyrdestundene skjer hjemme, så da kan vi si at 77 400 barn har blitt laget i våre 100 000 hjem.

Det gir et mangfoldig og godt nabolag, og mer rom for livets mange opplevelser.

Illustrasjon av et blått hus med lys i det øverste vinduet.

Kjøpe ny bolig

Ønsker du og dine et fint liv i et av våre nye trehus? Vi bygger nabolag av trehus over hele landet. 

Finn ditt nye hjem